Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2020

Welkom op van onze website “Annies Shop”, (hierna ‘de site’ genoemd). Alle informatie op de site wordt steeds zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd een aangepast.

“Annies Shop” aanvaardt echter geen aansprakelijkheid:

– voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
– en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet. Bij het sluiten van een bestelling aanvaardt de koper de Algemene Voorwaarden.

UITGEVER VAN DE SITE
Algoet Annie
“Annies Shop”
Pontstraat 48
8551 Heestert
België

TEL: 0485/17.58.08 | Mail: info @ adminisa.be
Elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 18u

Ondernemingsnummer: 0829.402.458
BTW-identificatienummer: BE0829402458

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR) De volledige uitwerking hiervan vindt u in de privacyverklaring.

Samengevat:

  • Er worden enkel gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om de registratie en verzending van de bestelling mogelijk te maken
  • De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden
  • U kan e-mails ontvangen met promoties en acties van “Annies Shop”. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u dit laten weten via e-mail of door uit te schrijven via de uitschrijfknop die u in de mail terugvindt.
  • U heeft de mogelijkheid om inzage in de eigen persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren

 

KLANTENSERVICE
Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij:

Annie Algoet
info(@)adminisa.be
0485/17.58.08
Elke werkdag van 09.00u tot 18.00

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn geldig in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. De kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of gedurende de vermeldde termijn.

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro’s (zowel incl. als excl.) en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Levering). De prijzen kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

De producten blijven volledig eigendom van “Annies Shop” totdat het volledige verschuldigde bedrag door “Annies Shop”   is ontvangen.

BESTELLEN EN BEVESTIGING VAN DE TRANSACTIE
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop ‘Voltooien’ te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Vervolgens ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

“Annies Shop” kan zich op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt.

BESCHIKBAARHEID EN LEVERTERMIJN

De producten worden alleen in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen. De levertermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van een product. Wanneer een product op voorraad is, is dit normaal gezien binnen de 3 werkdagen — na ontvangst van betaling — geleverd (België) De levertermijn van een product ‘op bestelling’ kan variëren van 1 tot 3 weken.

 

VERZENDKOSTEN

Zie per bestelling de te betalen verzendkosten.

VEILIGE BETALING

De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro. Volgende betaalopties zijn mogelijk. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de keuze van uw betaalmogelijkheid.

  • paypal
  • iDEAL
  • Bancontact/Mistercash
  • vooruitbetaling door overschrijven

Bij vooruitbetalen zal de bestelling verzonden worden nadat het bedrag op onze rekening staat:

bank: NAGELMACKERS    IBAN: BE60 1325 3306 6470     BIC: BNAGBEBB

 

RETOURNEREN

 

Retour is niet mogelijk voor boeketten en planten.

Consumenten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren. Maar bederfelijke producten, zoals planten, zijn uitgezonderd van dit recht. Daarom vermelden wij uitdrukkelijk in onze algemene voorwaarden: ‘Onze verse producten kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze snel bederven of verouderen.’

Is er iets niet in orde met uw product, of heeft u een klacht over de levering? Neem dan contact op met onze klantenservice. info@adminisa.be.  Wij bekijken dan welke oplossingen mogelijk zijn.

 

Voor virtuele producten:

Het is uiteraard niet mogelijk om virtuele producten te retourneren.

Door het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden gaat u er mee akkoord dat de aangekochte digitale producten, ecards en andere digitale files, na ontvangst niet teruggestuurd kunnen worden. U kan immers altijd een kopie in uw bezit houden, zelfs indien u de files wil terugsturen.

Ik ga akkoord met de levering en het downloaden van de gekochte ecards en digitale producten. Ik zie hierbij af van mijn recht op het retourneren van de gekochte digitale producten.”

Bij eventuele klachten kan u zich per mail wenden tot: info@adminisa.be

 

Voor alle andere artikelen:
Mogelijkheid tot retourzenden (terugzenden) | herroeping
Indien het bestelde product niet naar wens is, heeft u het recht het product aan “Annies Shop”  retour te zenden | te herroepen. De retourzending gebeurt ten laatste 14 dagen na datum van ontvangst van het product.

  • Gelieve in geval van retourzending zorgvuldig met het product om te gaan en het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het product mag geen verbruikerssporen tonen.
  • Bij terugzending behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan “Annies Shop”  te retourneren.

Gelieve in geval van een retourzending vooraf contact op te nemen via info @ adminisa.be of 0485/17.58.08 voor een vlotte verwerking van de terugzending.

Kosten van retourzending 
Retour is op kosten van de koper en kan enkel mits gebruik maakt van het bijgeleverde retourticket. Mocht dit er onverhoopt niet bij zitten, contacteer ons dan gerust. Wij zorgen in dat geval voor een retourticket.

Terugbetaling van het product
Indien u het bestelde product reeds betaald had, zal “Annies Shop” u dit bedrag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de terugzending of herroeping terugbetalen.

Uitgesloten de wenskaarten met nieuwjaarswensen met vermelding van jaartal 2021, deze kaarten worden als bederfbare goederen beschouwd.

 

AANSPRAKELIJKHEID
De voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving van kracht.

“Annies Shop” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. “Annies Shop” zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

“Annies Shop” wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.

GELDEND RECHT / WETGEVING
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. “Annies Shop”  verbindt zich ertoe het geheel van de deontologische voorschriften te respecteren van het Belgische Direct Marketing Verbond (ABMD). In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Kortrijk rechtsbevoegd.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt “Annies Shop” zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.