Copyright, Disclaimer en privacybeleid

Deze website is eigendom van Annie Algoet (Adminisa).

Contactgegevens:
Adminisa – Annie Algoet
Pontstraat 48
8551 Heestert

België

Telefoon: +32 (0)485 175 808
E-mail: info@adminisa.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0829 402 458

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Annie Algoet.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • Adminisa levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, Adminisa de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Adminisa kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
 • Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Adminisa geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Adminisa kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 • Adminisa verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze gelinkte websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid – (GDPR wetgeving 25/05/18).

Adminisa hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden in verband met eventuele wijzigingen in ons dienstenpakket. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Annie Algoet – Adminisa, Pontstraat 48 te 8551 Heestert, of via info@adminisa.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de AVG – GDPR van 25/05/2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Adminisa, Annie Algoet, Pontstraat 48, 8551 Heestert of via info@adminisa.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Reacties op blogartikelen:

Adminisa verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens indien je een op blogartikelen een reactie plaatst. Wanneer je op de blog van Adminisa een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard zolang de site online blijft. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • Naam (voor- en/of achternaam, of een gekozen pseudoniem)
 • E-mailadres
 • IP-adres

Contactformulier:

Je kunt met mij contact opnemen via het contactformulier of door direct een e-mail te sturen. In beide gevallen behandel ik deze berichten om een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen. De inhoud van de e-mail of het bericht dat je via het contactformulier stuurt, bewaar ik minimaal vijf jaar.

Het gebruik van cookies:

Adminisa kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. De normale houdbaarheid van cookies op uw computer is 1 jaar.

Hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken en voor welk doel we ze gebruiken:

Wijziging van het privacybeleid.

Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan de actuele wetgeving. Wij nodigen u daarom ook uit om deze pagina te lezen en kennis te nemen van eventuele wijzigingen. U kan de datum van versie van deze pagina steeds raadplegen onderaan.

Recentste aanpassing op :

datum: 25/01/2024